100076 Resultados de la búsqueda actual map
TrackRank mín.. 3
 

Ruta #155644: Rondwandeling Heibloem

Categoría: Excursionismo
Netherlands » Limburg , Midden-Limburg » gemeente Leudal » Heibloem

ideale omstandigheden voor de bever

Mooie rondwandeling door de natuurgebieden die het dorp Heibloem omzoomen. deze wandeling is in de orm van een acht, zodat u eventueel ook alleen maar het gedeelte van vóór of na de pauze kunt wandelen. U wandelt o.a. door het "Spaanse bos" en door het natte "waterbloem".

U start op de parkeerplaats nabij de RK Kerk aan de Pater van Donstraat in Heibloem.

Pauzegelegenheid (op afspraak) bij: gemeenschapshuis "De Klokkenstoel" Sint Isidoorstraat 13
6089NG, Heibloem, Limburg, NLD

Heibloem (Limburgs: De Heibloom) is een kerkdorp in de gemeente Leudal, in de Nederlandse provincie Limburg. Het is een van de 16 kernen van de gemeente Leudal. Heibloem ligt ten noorden van Roggel en wordt omringd door het natuurgebied "De Waterbloem". Tot 2007 maakte Heibloem deel uit van de gemeente Roggel en Neer. Heibloem is een relatief jong kerkdorp dat is ontstaan vlak na de Tweede Wereldoorlog. De kloosters van Heibloem en Stokershorst, die nu niet meer bestaan, vormden in voorgaande eeuwen een belangrijke reden voor het ontstaan van het dorp Heibloem.
Heibloem was oorspronkelijk een afgelegen buurtschap. De Broeders met de Blauwe Koorden (Broederscongregatie Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten) stichtten hier in 1852 de Landbouwkolonie "Sint-Aloysius". Deze omvatte 280 ha. Omstreeks 1853 werd het kloostercomplex gebouwd, in traditionalistische stijl, naar ontwerp van Pierre Cuypers. Naast een klooster met kapel, bestond het uit een kloosterboerderij en een brouwerij, welke einde 19e eeuw werd gebouwd.

Vanaf 1917 tot 1960 huisvestte het klooster een ambachtsschool voor jongens aan het klooster verbonden, waar vakopleidingen werden verzorgd voor timmerman, machinebankwerker, schilder, schoenmaker en bakker. De leerkrachten waren overwegend religieus en broeder. In de loop van de jaren kwamen er meer lekenonderwijzers. De leerlingen waren tot 1942 uitsluitend intern en ook van 1945 tot 1954 bestond het internaat nog, zij het dat niet meer alle leerlingen intern waren. In 1954 werd het internaat gesloten en werd het een onderwijsinstelling voor de omliggende dorpen. De opleidingen duurden drie jaar en waren van een uitstekende kwaliteit. Kinderen werden juist daar geplaatst voor de goede opleiding en begeleiding. Er was een groot aantal sportvelden en er werd veel gedaan aan allerlei sporten, onder andere voetbal. Het klooster had daarnaast een eigen toneel-recreatiezaal, waar bij bijzondere gelegenheden ook speelfilms konden worden vertoond. Daarbij waren ook vaak bewoners uit de omgeving aanwezig. Er was ook een eigen muziekkorps, bestaande uit interne leerlingen aangevuld met jongens uit de omgeving. Het muziekkorps gaf af en toe een concert en luisterde ook feestelijke gebeurtenissen op.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het klooster door de bezetter gevorderd om daar de NSKK Motorschule te vestigen.

Tegenwoordig zijn van de oorspronkelijke kloostergebouwen slechts de kloosterboerderij en het brouwerijgebouw bewaard gebleven. Het eigenlijke kloostercomplex werd in 1958 gesloopt.

In 1956 kwam, ongeveer op de plaats van het klooster, het Jongensdorp "De Widdonck" tot stand, dat in 1963 De Widdonck zou gaan heten. Het is een internaat voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar. In 1957 ging de Widdonckschool van start, een zogenaamde ZMOK-school. De leerlingen van deze school zijn deels intern, en deels afkomstig van de omliggende dorpen.

Op enkele kilometers verwijderd van Heibloem lag nog een klooster van dezelfde broeders, Stokershorst. Dit was aanvankelijk een opvoedingsgesticht. In de oorlog werd een deel van dit klooster verwoest. In 1952 werd het een rustplaats voor oudere broeders en heeft tot 1972 bestaan waarna het werd verkocht aan een Duitse industrieel die er een rusthuis voor overspannen Duitse moeders van maakte. In 1992 kreeg het een meer algemene bestemming.
Heibloem ligt in een ontginningsgebied op een hoogte van ongeveer 30 meter. Langs de Roggelse Beek die langs Heibloem naar het zuiden loopt, vindt men veel landbouw. Op de hogere gedeelten zijn bosgebieden en landgoederen, die tegenwoordig als natuurgebied worden beheerd. Het betreft Waterbloem ten noorden en oosten van Heibloem, Asbroekerheide ten zuiden van Heibloem, de Groote Moost, Nederpeel-Grave en Spaanse Bos ten westen van Heibloem. Door de mens gegraven zijn de afwateringskaal Visschensteert, dat uitmondt in de Roggelse Beek, en het Afwateringskanaal Meijel-Neer aan de Maas, dat ten noorden van Heibloem verloopt.

Spaanse Bos
In de gemeente Heythuysen ten zuidwesten van Heibloem ligt het Spaanse Bos. Ten zuiden van het Spaanse Bos bezit de Stichting Limburgs Landschap nog een perceel op de Asbroekerheide. In totaal gaat het om 39 ha, die vooral bestaat uit bos waarin grove den de boventoon voert.
Het Spaanse bos bestaat voornamelijk uit naaldhout dat tussen 1939 en 1961 is aangeplant. Een klein oppervlak wordt in beslag genomen door eiken en beuken, waarvan sommige meer dan 130 jaar oud zijn. Van nature behoort het gehele gebied tot het eiken-berkenbos, een bostype waarvan de ontwikkeling door het bosbeheer wordt gestimuleerd. Er groeien al kenmerkende soorten voor dit natuurlijke bostype zoals brede en smalle stekelvaren, bochtige smele en mossen. Langs enkele brede bospaden staan plaatselijk nog restanten van heidevegetaties: stekelbrem en struikheide. Broedvogels van het Spaanse bos zijn, naast algemene bosvogels, de zwarte en groene specht en de in aantal achteruitgaande zomertortel. In de noordwesthoek ligt een met pijpenstrootje dichtgegroeid heiderestant, Met een vochtige laagte. Het perceel op de Asbroekerheide is in 2003 aan de Stichting nagelaten door J.W.M. Nijsten. Het bestaat uit naaldbos met enkele ruwe berken en zomereiken. 

De bossen van Waterbloem vormen een afwisselend bosgebied met landbouwgronden, bosjes, moerassen, graslanden en stukjes heide. Het gebied was tot omstreeks 1850 een groot moerasgebied.

Het bevindt zich links en rechts van de weg van Helden naar Heibloem. Vooral het bos aan de rechterzijde van de weg is afwisselend en aantrekkelijk om te wandelen. Met name in de winter zijn er veel verschillende soorten mossen te zien.

 

 

 

Galería de rutas

Mapa de la ruta y perfil de altitud

Introducir comentario

Deseas introducir un comentario?