100344 Resultaten voor actuele zoekinstelling map
TrackRank min.. 3
 

Tocht #122011: Heuvelland4daagse dag 1; 8 aug. 2013

Categorie: Wandelen
Netherlands » Limburg » Zuid-Limburgs heuvelland » Berg en Terblijt

Amerikaans kerkhof te Margraten

Dag 1 van de 26e Heuvelland4daagse op donderdag 8 augustus 2013.

Start bij: Café 't Vöske
Grote Straat 8
6325, Berg En Terblijt, Limburg, NLD
Tel. 0436040073

www.heuvelland4daagse.nl

Berg en Terblijt is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente bestond uit de kernen Berg, Terblijt, Vilt en Geulhem. Ze werd opgeheven bij de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg in 1982 en werd toen samengevoegd met Valkenburg-Houthem, waarmee de huidige gemeente Valkenburg aan de Geul ontstond.
De gemeente werd in 1818 gevormd door een fusie van de gemeente Berg (tot 1795 één van de Elf banken van Sint-Servaas) met de gemeente Terblijt (een oude vrije rijksheerlijkheid). Voor de naam van de nieuwe gemeente werd gekozen voor Berg en Terblijt, ter onderscheiding van andere gemeenten met de naam Berg, zoals het Limburgse Berg aan de Maas. Ook na de de samenvoeging van de gemeente met Valkenburg-Houthem in 1982 worden beide dorpen vaak in één adem genoemd. Voorpostadressen en op de bewegwijzering wordt eveneens de naam Berg en Terblijt gehanteerd.
De kern Berg heeft ongeveer 3500 inwoners; Terblijt 180. Het eveneens van de voormalige gemeente deel uitmakende dorp Vilt heeft 950 inwoners. Veel inwoners van deze kernen zijn forensen. Veel dorpsbewoners werken in Maastricht, onder andere bij de Universiteit Maastricht en het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Margraten is een voormalige gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente telde 13.370 inwoners (31 december 2010, bron: CBS) en had een oppervlakte van 5767 hectare. Op 1 januari 2011 werd de gemeente opgeheven en werd het een deel van de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten.

De gemeente Margraten in haar laatst bekende verschijningsvorm, kwam bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1982 tot stand. Op die datum werden de tot dan toe zelfstandige gemeenten Margraten, Cadier en Keer, Noorbeek, Mheer, Bemelen en Sint Geertruid, alsmede de kern Scheulder van de voormalige gemeente Wijlre, samengevoegd.

De gemeente Margraten telde 9 dorpen en 21 buurtschappen en gehuchten.

Margraten geniet internationale bekendheid door de aanwezigheid van het Netherlands American Cemetery and Memorial. Op deze begraafplaats liggen 8302 soldaten begraven.
De Sint Margaritakerk in Margraten bestaat uit een 14e-eeuwse toren, een nu als zijkapel dienend koor uit de 15e eeuw en een dwars daartussen geplaatst mergelstenen schip met koor uit 1922-1928 naar ontwerp van Alphons Boosten.

Margraten kwam op 8 mei 2005 in het nieuws door een streng beveiligd bezoek van de Amerikaanse president Bush en diens echtgenote, tezamen met koningin Beatrix, aan het oorlogskerkhof.

Op 2 februari 2006 kwam de gemeente opnieuw in het nieuws, doordat de Raad van State besliste, dat een lijstverbinding van PvdA, D66 en GroenLinks niet aan de gemeenteraadsverkiezingen mocht meedoen. Een vertegenwoordiger van deze combinatie van drie partijen was dertien minuten te laat bij het hoofdstembureau, om de kandidatenlijst in te leveren.

Groot Welsden (Limburgs: Groeët-Welsde) is een buurtschap op het Plateau van Margraten ten noorden van het dorp Margraten in de gemeente Eijsden-Margraten in de Nederlandse provincie Limburg. Tot 31 december 2010 maakte de buurtschap deel uit van de gemeente Margraten. Het buurtschap telde in 2003 ca. 160 inwoners. De oorspronkelijke naam was ‘Welpdal’ of ‘Welpsdal’.

Groot Welsden bestaat uit een hoog en een laag gedeelte.
In de buurtschap zijn verschillende opvallende boerderijen te vinden. De “Weldersjhaof” (nrs. 70-72) heeft nog een zeventiende-eeuws woonhuis. Op nr. 116 staat een negentiende-eeuwse half gesloten hoeve en op nr. 118 de in mergel gebouwde “Mariahaof” uit dezelfde periode. 

Hoeve Dreeshof staat op nr.11. De betekenis van drees is ongecultiveerde, woeste grond. De gesloten hoeve, waarvan het achterste gedeelte waarschijnlijk al vóór 1665 bewoond was, bestond tot 1876 uit twee boerderijen. Na een brand in 1859 is het complex in een grotere vorm herbouwd. Sinds 1960 hebben enige aanpassingen plaatsgevonden, die echter de hoofdstructuur ongemoeid hebben gelaten.

De stoep voor de voordeur van het woonhuis wordt gevormd door grafzerken met de volgende tekst: `a la memoire de … jansen`, die naar verluidt uit Margraten afkomstig zijn. De linkerpoort in de voorgevel met de datering 1859 leidt naar de binnenplaats, de rechterpoort vormt de toegang tot de tweebeukige schuur. De achtergevel van de schuur is van mergel en dateert mogelijk uit de 18de eeuw.

Het rechthoekige schuurtje links van de boerderij, ‘t koetshuis dateert vermoedelijk uit het midden van de 19de eeuw. De gevels zijn opgetrokken uit mergelblokken. Op het flauwe zadeldak liggen rode Oudhollandse dakpannen.

Tegenover de Dreeshof ligt de Kèrksjtaeg, de weg die de Welsdenaren gebruikten als ze naar de kerk gingen in Margraten. Vermoedelijk is het ook een oude lijkweg. Een lijkweg was een weg waarover de overledenen naar de kerk vervoerd moesten worden, om begraven te worden. Een dergelijke weg moest aan bepaalde afmetingen voldoen.

De weilanden van de Dreeshof worden gemarkeerd door rechthoekige hekposten van mergel. De hekposten ten westen van de hoeve dateren vermoedelijk uit de 19de eeuw en de hekposten aan de overzijde van de straat zijn recent gerenoveerd.

Op het weiland staat een bakhuis, 't bakkes. Het rechthoekige bakhuis met mergelmuren en met een uitgebouwde oven dateert uit 1863. Naast het bakhuis staat een waterput. Deze heeft een diepte van 27 meter. De wanden van het rechthoekige puthuis bestaan uit een voet van mergelblokken en houten raamwerken, die met latten zijn ingevuld. Het ijzeren ophaalwerk is compleet en gaaf. Waarschijnlijk dateren het puthuis en het ophaalwerk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

 

 
 

 

 

 

Fotogalerie van de tocht

Kaart en hoogteprofiel van de tocht

Commentaar leveren

Wil je commentaar leveren?