100120 Resultaten voor actuele zoekinstelling map
TrackRank min.. 3
 

Tocht #143481: Fietsronde Meijel - Nederweert

Categorie: Fietstochten
Netherlands » Limburg » Noord- en Midden-Limburg » Peel en Maas, Nederweert

Forellenvijvers "De Peelvisser" in Meijel

Fietsronde die u op meerdere plaatsen kunt starten en tevens pauzeren.

1e mogelijkheid: Forellenvijvers
De Peelvisser Meijel
Katsberg 26
5768 RH Meijel

T: 077-4664039
http://www.depeelvissermeijel.nl/
E: info@depeelvissermeijel.nl

2e mogelijkheid: Ons boerenerf
Banendijk 5
6034 SV Nederweert-Eind

M 06-36363606

M 06-25042182
www.onsboerenerf.com
E info@onsboerenerf.com

Meijel (dialect: Mèèl) is een plaats en voormalige gemeente in Nederlands-Limburg. De plaats telt ongeveer 6000 inwoners (2009). Per 1 januari 2010 maakt Meijel deel uit van de gemeente Peel en Maas.
Meijel heeft - naast zijn geïsoleerde ligging tussen moeras en Peel - ook politiek lang in een isolement gezeten. Terwijl buurgemeente Deurne wel tot de Generaliteitslanden behoorde, maakte Meijel daar geen deel van uit.
Meijel hoorde bij het Overkwartier of Opper-Gelre en was dus achtereenvolgens Spaans en Oostenrijks (of Belgisch). In de Franse tijd hoorde het ook bij het Belgisch departement van de Nedermaas.
De andere buurgemeente Helden behoorde tot Pruisisch Opper-Gelre. De laatstgenoemde twee buurgemeenten hebben eeuwenlang ruzie gemaakt over tussengelegen turfgronden, hoewel Brabanders en Limburgers (ook uit Helden) met elkaar huwden en zich in Meijel vestigden. Dit laatste resulteerde in een geheel eigen dialect, dat dichter bij de Brabantse peeldialecten ligt dan bij de Limburgse en ook veel overeenkomsten vertoont met het net over de Limburgs-Brabantse grens liggende Neerkant.
Meijel ligt tevens bij één van de weinige doorgangen door de Peel, aan de weg van 's-Hertogenbosch naar Keulen. Mogelijk gaat deze verbinding tot in de Romeinse tijd terug, toen de weg de belangrijke tempelplaats Empel met Keulen verbond. Langs deze weg zijn tal van Romeinse vondsten gedaan.
Herindeling Noord-Limburg 2010
Op 10 maart 2009 besloot de Meijelse gemeenteraad met een kleine meerderheid (6-5) om voor een fusie met buurgemeenten Helden, Kessel en Maasbree te kiezen. Tijdens de extra raadsvergadering over de herindeling van Meijel stemde de fractie FWM-PvdA tegen fusie. Inmiddels hebben 4 leden van deze fractie te kennen gegeven per direct of op korte termijn hun raadslidmaatschap op te zeggen. De vier gemeenten zullen samen de gemeente Peel en Maas vormen.
Het Kanaal van Deurne is een 15 kilometer lang zijkanaal van de Noordervaart. Het kanaal begint in Limburg ten zuiden van Meijel en loop dan parallel aan de Helenavaart in noordelijke richting. Na 5 kilometer, na de grens met Noord-Brabant te zijn overgestoken buigt de Helenavaart in noordoostelijke richting naar Helenaveen, terwijl het Kanaal van Deurne in noordwestelijke richting loopt, langs de natuurgebieden Heitrakse Peel, 't Molentje en Deurnese Peel. Bij Griendtsveen, ter hoogte van de spoorlijn, vloeit het Kanaal van Deurne samen met de Helenavaart in het Defensiekanaal uit. Hierna loopt het Defensiekanaal verder in noordelijke richting.
Historie.
Het graven van het kanaal begon in 1874 en was een initiatief van de gemeente Deurne. Het was aanvankelijk bedoeld ter afwatering van het veengebied en voor het transport van de in de Peel afgegraven turf. De turfvaartjes in de Deurnese Peel (de zogenaamde wijken) werden op dit kanaal aangesloten. De wijken in Helenaveen echter werden aangesloten op de Helenavaart.
Een bekende historische anekdote betreft de rivaliteit tussen de veenbaas van de Griendt en het gemeentelijk veenbedrijf van Deurne. Van de Griendt weigerde zijn eigen kanaal (de Helenavaart) in medegebruik te geven en dwong de gemeente daardoor zelf een nieuw kanaal te graven (Het kanaal van Deurne). Aan die geschiedenis dankt de Peel zowel de z.g. "bajonetbocht" als het "dubbele kanaal".
Wateraanvoer
Het Kanaal van Deurne wordt sinds de jaren '50 samen met de in het verlengde gelegen Defensiekanaal benut voor de 'peelbevloeiing' ofwel wateraanvoer. Daartoe wordt water uit de Maas aangevoerd via de noordervaart en het kanaal Wessem-Nederweert. Dat water stroomt in de zomer vrij krachtig door het kanaal noordwaarts. Het Maaswater is kalkrijk van samenstelling en dus volstrekt anders van aard dan de van nature voorkomende, zure watersoort in de Peelregio.
Veel bovenlopen van talrijke beken in de uitgestrekte, verdroogde landbouwgebieden in de noordelijke Peel worden daarmee in de zomer van water voorzien. Dat betreft de Astense Aa, de Vlier en de Oude Aa aan het Kanaal van Deurne zelf, en nog meer beken aan het Defensiekanaal. Consequenties van wateraanvoer zijn een tegennatuurlijk peilbeheer (hoog water in de zomer, laag peil in de winter) en een grote hoeveelheid voedingsstoffen op bovenloopjes die van nature juist relatief voedselarm waren.

Forellenvijvers "De Peelvisser", Meijel
Wilt u een dagje ontspannen genieten van rust, natuur en ruimte? Kom dan gerust een kijkje nemen bij Forellenvijvers de Peelvisser Meijel. Dit uniek stukje land van circa 2 ha is gelegen in de oksel van het Kanaal van Deurne en de Noordervaart en grenst aan natuurgebied De Groote Peel.
Eigenaren Ton en Sonja Daniels zijn er in geslaagd om vissen in een natuurlijke omgeving mogelijk te maken. In de streek rond Meijel zijn bovendien diverse prachtige fiets- en wandelroutes uitgezet.

Nederweert (Limburgs: Ni-jwieërt) is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente ligt in de streek Midden-Limburg, telt 16.773 inwoners (1 januari 2014) en heeft een oppervlakte van 101,78 km² (waarvan 2,10 km² water).
In de gemeente liggen naast het gelijknamige dorp Nederweert ook nog de dorpen Ospel, Ospeldijk, Nederweert-Eind en Leveroy. De gemeente Nederweert wordt doorsneden door drie kanalen: de Zuid-Willemsvaart, de Noordervaart en het kanaal Wessem-Nederweert. In het uitgestrekte buitengebied van Nederweert bevindt naast een aantal buurtschappen en gehuchten ook een drietal grote natuurgebieden: het Nationaal Park De Groote Peel, het Weerterbos en het vennengebied Sarsven en De Banen.
Nederweert heette oorspronkelijk Merefelt, hetgeen betekent 'te midden van meren', of later, Weert van den nedersten eynde. Dit laatste is verbasterd tot Nederweert.
Een andere uitleg van 'Mereveld' is dat de benaming afstamt van het Germaanse woord 'mar', wat paard betekent, en het eveneens Germaanse 'vilde', wat veld of plaats betekent. Het Mereveld zou een paardenwisselplaats uit de Romeinse tijd zijn geweest. Dit is vergelijkbaar met de naam van de voormalige Nederweertse buurtschap Rosveld, eveneens met betekenis paardenwisselplaats.
Geschiedenis
Nederweert was oorspronkelijk verbonden aan de schepenbank van Weert. Ergens in de loop van de 14e eeuw werd Nederweert van Weert afgescheiden. In 1419 werd voor het eerst melding gemaakt van een eigen schepenbank en heerlijkheid.
In de middeleeuwen behoorde Nederweert tot het prinsbisdom Luik, een onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. De heerlijkheid is in de zestiende eeuw bezit geweest van het graafschap Horn, dat feitelijk een zelfstandig ministaatje was. Nadat de laatste graaf van Horn, Filips van Montmorency, in 1568 werd onthoofd, werd Nederweert weer opgenomen in het prinsbisdom Luik. Inmiddels was dit prinsbisdom onder het gezag gekomen van koning Filips II van Spanje. Ook na de Vrede van Münster in 1648 bleef Nederweert bij het Spaanse rijk. In 1703, tijdens de Spaanse Successieoorlog, werd de heerlijkheid door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in bezit werd genomen. Bij de vrede van Utrecht in 1713 werd Nederweert toegekend aan de Oostenrijkse Nederlanden.[1] Na de Franse Revolutie werden de Oostenrijkse Nederlanden in 1794 veroverd door de Eerste Franse Republiek. Eén jaar later werd de heerlijkheid Nederweert als bestuurlijke eenheid afgeschaft en vervangen door de gemeente Nederweert. Deze gemeente werd ingedeeld bij het nieuwe Franse departement Nedermaas. Aan het begin van de negentiende eeuw telde de gemeente Nederweert 3688 inwoners.[2] Na de val van de Franse keizer Napoleon Bonaparte werd de gemeente in 1815 ingedeeld bij Limburg, een provincie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
Tijdens de Belgische Revolutie in 1830 koos Nederweert de kant van België. Toch werd de gemeente in 1839, na de erkenning van België door de Nederlandse koning Willem I, ingedeeld bij Nederland.[3] Dit gebeurde onder veel protest van de inwoners. In de 19e eeuw werd om de wateroverlast in het gebied te beteugelen het waterschap Het Land van Weert opgericht.
De gemeente liep oorlogsschade op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 21 september 1944 werd het dorp Nederweert bevrijd, maar tot 14 november lag de frontlinie langs de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Wessem-Nederweert. De kerk van Ospel werd op 27 september vernietigd door Duitse troepen. Vervolgens werd op 15 november ook de kerk van Leveroy opgeblazen. Pas in de jaren '50 konden beide kerken weer in ere hersteld worden. In de tweede helft van de twintigste eeuw nam de bevolking in snel tempo toe, mede door de bouw van nieuwe woonwijken bij het dorp Nederweert en het gehucht Budschop.
De gemeente Nederweert telt vijf dorpen: Nederweert, Ospel, Ospeldijk, Nederweert-Eind en Leveroy. Daarnaast zijn er een groot aantal buurtschappen en gehuchten. Centraal in de gemeente, westelijk van de Zuid-Willemsvaart, ligt het dorp Nederweert met ongeveer 6800 inwoners. Direct ten noorden van het dorp liggen enkele kleine buurtschappen, waaronder Boeket, Strateris en Bosserstraat. Aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart ligt het gehucht Budschop, dat in de tweede helft van de twintigste eeuw is uitgegroeid tot een woonwijk met 1500 inwoners. Twee kilometer ten noordoosten van Nederweert ligt het naburige dorp Ospel met 4036 inwoners. Dit dorp wordt omringd door enkele buurtschappen, te weten Waatskamp, Kreijel, Klaarstraat, Nieuw- en Winnerstraat, De Nieuwe Hoeven, Horick en Horickheide. Zuidoostelijk van het dorp Nederweert, net ten zuiden van de Noordervaart, ligt het dorp Nederweert-Eind, dat 1300 inwoners telt. Ten zuiden van Nederweert liggen de buurtschappen Schoor en Roeven ingeklemd tussen de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Wessem-Nederweert en de rijksweg A2. In het zuidelijke uiteinde van de gemeente ligt het dorp Leveroy met 900 inwoners.
De gemeente Nederweert grenst aan drie Limburgse gemeenten en drie Brabantse gemeenten. In het zuidwesten vormt de rijksweg A2 de grens met de gemeente Weert. In het zuiden loopt de grens met de gemeente Leudal via de Tungelroyse Beek om het dorp Leveroy heen. Vervolgens loopt de grens met de gemeente Leudal langs het oostelijke buitengebied van Nederweert tot aan de gemeente Peel en Maas. In het noorden grenst de gemeente Nederweert met een kaarsrechte lijn aan de gemeenten Cranendonck, Someren en Asten. Deze lijn vormt tevens de provinciegrens tussen Limburg en Noord-Brabant.
Wateren
Het dorp Nederweert is gelegen aan een driesprong van kanalen: de Zuid-Willemsvaart, de Noordervaart en het kanaal Wessem-Nederweert komen elkaar vlak bij de plaats Nederweert tegen. In 1808 begon men ook nog met de aanleg van een vierde kanaal tussen Lozen en 's-Hertogenbosch. Echter verder dan Beringe is men niet gekomen. Later is het kanaal opgenomen in de Zuid-Willemsvaart. De kanalen zorgden in vroegere tijden voor de afvoer van de turf uit de Peel. Van oudsher (1826) waren deze kanalen de verbinding tussen Maastricht en 's-Hertogenbosch.
Natuurgebieden
Een ven in het Weerterbos
De voor Nederlandse begrippen dunbevolkte gemeente Nederweert biedt veel ruimte aan natuur en landschap. Een aanzienlijk deel van het Nationaal Park De Groote Peel bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Nederweert. Dit hoogveengebied bevat een afwisselend landschap van veenmoeras, vennen en heide. Daarnaast bevat de gemeente Nederweert nog twee grote natuurgebieden: het Weerterbos en het vennengebied Sarsven en De Banen. Beide gebieden vallen onder de zogenaamde Habitatrichtlijn, wat wil zeggen dat de habitats van bepaalde planten en dieren in deze gebieden beschermd dienen te worden.
Het Weerterbos ligt in het noordwesten van de gemeente Nederweert en sluit aan op het in Noord-Brabant gelegen bosgebied Hugterheide. Kenmerkend voor het gebied zijn de vele rabatten: een stelsel van greppels die in het verleden voor de bosbouw zijn aangelegd. Sinds 1969 koopt stichting Het Limburgs Landschap terrein aan in het Weerterbos. In 2008 heeft deze stichting hier een oppervlak van 615 hectare in beheer. Centraal in het Weerterbos is een uitkijktoren geplaatst, waarmee de in het gebied uitgezette edelherten kunnen worden geobserveerd.
Het Sarsven en de Banen is een vennengebied nabij het dorp Nederweert-Eind. Het Limburgs Landschap heeft hier 173 hectare in beheer. Het gebied bevat drie vennen: het Sarsven, De Banen en de Schoorkuilen, met daarnaast verlandingszones, bossen en graslanden.
Nederweert-Eind (Limburgs: D'Indj) is een kleine kern, onderdeel van de gemeente Nederweert in de Nederlandse provincie Limburg.
In het dorp bevinden zich een bakkerij, twee cafés, een kerk, een boerderijwinkel, een mini-camping, een manege en een openluchtmuseum. In totaal wonen er circa 1600 mensen in Nederweert-Eind.

Ons Boerenerf.
‘Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt’, aldus Johann Wolfgang von Goethe in 1840. Dat geldt ook voor ons. De ambitie en gedrevenheid van onze ouders en grootouders, hebben bijgedragen aan waar we nu met ons familiebedrijf in Nederweert-Eind staan.

Vader en tevens grootvader Arie van Leeuwen heeft letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven. In een brief bestemd voor het nageslacht, heeft  hij de historische basis van ons familiebedrijf verwoord. “Vader dacht, wat zal ik met al die grote jongen hier op dit klein keuterijtje beginnen. Via, Via, was hem ter ore gekomen, dat er nog wel mogelijkheden bestonden in Brabant. Geen gras erover en meteen gaan. Uiteindelijk gingen we met ons hele hebben en houden van Wassenaar naar Deurne. En dat is geen kleinigheid. Je moet weten, we leefden nog steeds in de oorlog. Dus veel formaliteiten moesten eraan vooraf gaan. Maar eindelijk, jawel, het kon gebeuren. Daar aangekomen was het huis nog helemaal leeg. De wagon met onze spullen kwam pas om tien uur aan. Waar we allemaal geslapen hebben, weet ik niet meer. We moesten van de nood een deugd maken. Toen moest onze wagon leeg gereden worden. De buurt wilde natuurlijk allemaal helpen. Wat was dat vreemd, maar dat kunt u wel begrijpen. Voor ons kinderen was dat nog wel te doen, maar voor moeder was het toch wel wennen. Vader sloeg zich er nog wel doorheen. Nu heb ik jullie dit verhaal nog eens onder ogen willen brengen, zodat jullie begrijpen dat niet alles zomaar vanzelf is gegaan. Wilt u dit geschriftje bewaren voor het nageslacht. Hartelijk dank.” (Arie van Leeuwen, 5 mei 1917).

Informatiecentrum
Wat voor ons een weet is, is voor andere mensen vaak een vraag. Met het informatiecentrum willen wij u inzicht geven in de gang van zaken op ons boerenerf.

Zo bevindt u zich hier tussen 10.000 vleesvarkens en kunt u zelf zien, ruiken en horen hoe dat is. Vanwege strenge hygiëne-eisen loopt u weliswaar niet tussen de varkens, maar kunt u de dieren via beeldschermen in onze showroom zien. Deze schermen laten ook zien dat de luchtwassers in bedrijf zijn en hoe de techniek hierachter werkt. Verder vindt u informatie over bedrijven en mensen met wie we samenwerken, zoals dierenartsen en leveranciers van voer, poot- en zaaigoed.

Dit is slechts het topje van de berg aan informatie over ons boerenerf. Wij hopen u binnenkort te ontmoeten en u positief te verrassen op ons boerenerf.

Horeca

Naast het informatieve tintje en het creëren van netwerken, biedt ‘ons boerenerf’ ruimte voor ontspanning. U kunt elke zondag vanaf 11.00 uur genieten van een heerlijk stukje vlees van ons eigen boerenerf vers bereid in onze profesionele keuken, een heerlijke kop huisgemaakte soep of een lekker kop koffie met echte Limburgse vlaai.Tevens beschikken wij over een ruim terras waar u kunt genieten van een prachtig uitzicht.

Wilt u dineren op ons boerenerf? Dit behoort ook tot de mogelijkheden, echter wel op afspraak.

Nederweert: een prachtig wandel- en fietsgebied. Via gemarkeerde wandel- en fietspaden ontdekt u de mooiste gebieden. Denk aan de Grote Peel, het Weerterbos en Sarsven en de Banen. Ook voeren de kilometerslange paden u langs minder bekende gebieden zoals de Zoom, Wellenstein, Schoorkuilen en de Tungelroyse Beek. In Nederweert-Eind, aan de rand van Sarsven en de Banen, ligt ons boerenerf. Voor wandelaars en fietsers heeft ons boerenerf speciale arrangementen samengesteld. Zo kunt u bijvoorbeeld bij ons starten en een heerlijk vers bereid lunchpakket meenemen voor onderweg. Of u sluit uw wandel- of fietstocht bij ons af met een heerlijke lunch of diner op het terras.

Laat u zich verrassen en inspireren door alles wat ons boerenerf en haar omgeving te bieden heeft.

 

 

 

 

 

Fotogalerie van de tocht

Kaart en hoogteprofiel van de tocht

Commentaar leveren

Wil je commentaar leveren?